Projekt

Cilj projekta “Mreža podrške u zajednici” je omogućiti izvaninstitucionalnu uslugu pomoći u kući, koja se pruža hrvatskim braniteljima koji se zbog narušenog zdravlja, lošeg ekonomskog statusa, samačkog života ili drugih otegotnih okolnosti suočavaju s poteškoćama u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i društvenom isključenošću.

Projekt je ukupne vrijednosti 1.982.687,91 kuna.
Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira iznos od  1.685.284,72 kuna bespovratnih sredstava.
Projekt će se provoditi kroz dva aspekta.
  • Prvi aspekt obuhvaća pružanje pomoći za 40 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od strane psihijatra u rješavanju osobnih problema i kriza, u cilju unaprjeđenja vlastitih sposobnosti nošenja s problemima i njihovog rješavanja, te u poboljšanju kvalitete života općenito. Aktivnosti će biti organizirane u adekvatnim prostorijama zbog čega se unajmiti prostor nužan za provedbu programa psihosocijalne potpore.
  • Drugi aspekt uključuje izobrazbu 6 osoba za osobnog pomoćnika koji će pružati kontinuiranu pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti za 18 hrvatskih branitelja, a u tu svrhu udruga će nabaviti kombi kako bi se mogao organizirati prijevoz osobnih pomoćnika do mjesta prebivališta ciljane skupine.
Očekivani rezultati projekta
Povećana socijalna uključenost i kvaliteta življenja za  58 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji  kroz pružanje usluga psihosocijalne pomoći i pružanje usluga u kući prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije.
Razdoblje provedbe projekta je 2 godine (22.02.2019 – 22.02.2021).