Udruga Veterana Oklopno Mehanizirane Bojne 113. Šibenske Brigade HV `Cobra` dana 13. srpnja 2019. godine održala je u sklopu projekta „Mreža podrške u zajednici“ koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, drugu provedbenu radionicu, odnosno skupni trening psihosocijalne pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Radionici su prisustvovali hrvatski branitelji, voditelj projekta te dr. med. Anđelko Beg koji je održao drugo predavanje na temu PTSP-a i njegovih posljedica. Radionica je imala edukativni pristup gdje se okupljene nastavilo educirati o simptomima bolesti, ponašanju prema oboljelima od PTSP-a i mnogobrojnih komorbiditetnih bolesti (kao npr. depresija, anksioznost, panični poremećaj, alkoholizam, narkomanija itd.) koje dolaze u svezu s njime. Uz to, okupljenima je dr. med. Anđelko Beg objasnio kriterije za postavljanje dijagnoze PTSP-a, dijagnostička obilježja, rizične i prognostične čimbenike, te načine liječenja istog.

Tijekom cijelog predavanja, dr.med. Anđelko Beg razgovarao je s braniteljima i odgovarao na njihova pitanja, te ih ponajviše savjetovao kako da prebrode teške i nepredviđene situacije pri čemu je pažnja bila fokusirana na optimiziranje obiteljskog, radnog i socijalnog funkcioniranja. Dakako, svi prisutni upućeni su na mogućnost sudjelovanja u individualnim treninzima s psihijatrom te je dogovorena daljnja suradnja u aktivnostima na projektu.