Udruga Veterana Oklopno Mehanizirane Bojne 113. Šibenske Brigade HV `Cobra` održala je u sklopu projekta „Mreža podrške u zajednici“koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda prvu provedbenu radionicu psihosocijalne pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji.

Radionici su prisustvovali hrvatski branitelji, članovi projektnog tima te dr. med. Anđelko Beg koji je održao predavanje na temu PTSP-a i njegovih posljedica. Radionica je imala edukativni pristup gdje se okupljene educiralo o simptomima bolesti, ponašanju prema oboljelima i liječenju PTSP-a i mnogobrojnih komorbiditetnih bolesti (kao npr. depresija, anksioznost, panični poremećaj, alkoholizam, narkomanija itd.) koje dolaze u svezu s njime.

Posttraumatski streseni poremećaj definira se kao zakašnjeli ili produženi odgovor na stresni događaj ili situaciju izuzetno ugrožavajuće ili katastrofalne prirode, koji će vjerojatno u gotovo svakog uzrokovati pervazivni distres. Ovaj poremećaj predstavlja i veliki društveni problem, jer se kao njegova posljedica kod oboljelih javljaju problemi s obavljanjem radnih zadataka, problemi u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, problemi u obitelji, problemi u odnosima s okolinom, a u nekim slučajevima moguće je i razvijanje ovisnosti o alkoholu, drogi ili kocki ili pak razvijanje malignih bolesti.

Na predavanju, dr. Anđelko Beg razgovarao je s braniteljima i odgovarao na njihova pitanja, te ih ponajviše savjetovao kako da prebrode teške i nepredviđene situacije pri čemu je pažnja bila fokusirana na optimiziranje obiteljskog, radnog i socijalnog funkcioniranja.