U prostorijama učilišta LIBAR u Splitu, započela je edukacija naših budućih geronto domaćica koje će po završetku edukacije djelovati na području Splitsko-dalmatinske u svrhu pružanja usluga potpore i podrške braniteljskoj populaciji kroz projekt pod nazivom ‘Mreža podrške u zajednici’.